Dlaczego tylko niektórzy potrafią odróżnić czytane od uczenia?

Bardzo często spotykam się z osobami, które mylą dwie rzeczy: czytanie i uczenie się przez czytanie. Wiadomo, że u przeciętnego czytelnika zrozumienie tekstu i zapamiętanie wynosi 30-40%.

Możesz to sprawdzić w łatwy sposób:

  1. Weź dowolną książkę, której jeszcze nie czytałeś.
  2. Przeczytaj w normalnym tempie losowy rozdział.
  3. Po przeczytaniu zamknij książkę i odtwórz z pamięci to, co przed chwilą czytałeś. Zrób z tego notatkę.

Wynik i tak będzie zawyżony, bo wiedziałeś, że będziesz robić notatkę. Jeśli podobne zadanie zlecisz komuś innemu – bez wcześniejszego ostrzeżenia o sprawdzeniu wiedzy – wynik będzie znacznie gorszy. Im dłuższy tekst, tym gorszy wynik. Stąd czytając książki, rozumiemy znacznie mniej, niż przy czytaniu pojedynczych artykułów.

Jak się okazuje, zrozumienie jest powierzchowne. Rozumiemy i zapamiętujemy tylko niektóre elementy – np. te, które były dla nas osobiście istotne, zaangażowały nasze emocje, wyróżniały się, były śmieszne lub przerażające, itd.

Jeśli nie stosujemy powtórek, 90% informacji które przyswoimy znikają samoistnie w ciągu tygodnia, a po kilku tygodniach zostaje tylko ślad pamięciowy.

Większość ludzi oczekuje, że zrozumie i zapamięta 80 a nawet 100% tekstu!

Takie wyniki mają tylko wybitni czytelnicy, którzy naturalnie mają takie zdolności lub opanowali dobrze szybkie czytanie.

Dla przeciętnej osoby taki wynik, dostępny jest w rezultacie uczenia się przez czytanie. Tak naprawdę, to osoby te myślą o uczeniu się, mówiąc o wskaźniku równym 80%.

Uczenie się przez czytanie, to podstawowy sposób przyswajania nauki. Wykorzystywany jest przez współczesną edukację. Ten sposób nauki jest bardzo skuteczny, ale po spełnieniu min. dwóch warunków:

1) aby zrozumienie było faktycznie duże, potrzeba przeczytać kilkukrotnie tekst

2) aby zapamiętać informacje, potrzebna jest segregacja materiału i powtórki

Metoda ta działa w przypadku większości osób – wzrokowców. Jednak u osób preferujących inne systemy, będzie już mniej skuteczna. Dla słuchowca łatwiejszym sposobem będzie wysłuchanie wykładu, wielokrotne słuchanie nagrania na mp3; a dla kinestetyka – wykonanie ćwiczenia, dotknięcie materiału, etc.

Jak jeszcze bardziej zwiększyć stopień zrozumienia i zapamiętania, podczas uczenia się w ten sposób?

1)     Stosuj optymalne powtórki

2)     Stosuj przerwy co ok. 30 minut

3)     Czytaj minimum 3, a najlepiej 5 razy. Pierwsze i ostatnie czytanie może być szybsze a mniej dokładne.

4)     Zakreślaj na kolorowo to, co najważniejsze

5)     Napisz cel uczenia się i korzyści, które dzięki temu osiągniesz.

6)     Organizuj wiedzę, używając map myśli.

7)     Najważniejsze rzeczy przeczytaj na głos

8)     Opowiedz streszczenie po przeczytaniu i powtórz to, czego nie pamiętałeś

9) Z każdego rozdziału wybierz słowa klucze i ułóż z nich historyjkę – zastosuj Łańcuchową Metodę Zapamiętywania

10) Ucz się w stanie relaksu

11) Podczas czytania utrzymuj wysoki poziom koncentracji, nie pozwól aby ktoś lub coś Ci przeszkodziło

Pozdrawiam,

Marcin Kijak

PS.: Przydatne linki:

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Comment